Informant >

Balletbó, Maria

Age: 
25
Date of performance: 
juliol de 1922
Place of birth: 
La Valldan, Berga
Profession: 
Sirvienta
Man/Woman: 
Woman
Place of residence: 
Solsona
Missions / Competitions: 
Remarks: 

Pere Bohigas anotà de la tonada OCPC/M01-0007 que la informant "l´aprengué a Manresa". En la peça OCPC/M01-0261 s'indica que María Balletbó, resident a Solsona, habia nascut a La Valldan, Berga. 

Submission’s author: 

List of pieces

Displaying 1 - 50 of 50 pieces.
Title Informant Piece ID Music incipit
Roseret de roses blanques (1) Balletbó, Maria OCPC/M01-0007 +5+4-4-5+2=0-2=0+5+4-4-1+2+2=0
Retorn del cavaller (2). Ja'n veig venir lo meu fill Balletbó, Maria OCPC/M01-0015 +2+1+2-2-1-2+3+2+2+1-1+1-1-4
Portal de Betlem Balletbó, Maria OCPC/M01-0051 +5=0+3-1-2-5+5+3-1
Ai adéu cara bonica. Un dia l'encontro sola Balletbó, Maria OCPC/M01-0065 +2+2+1-1-2+2-7
Visita a Barcelona. Ara cap a mes velleses Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0068 +2+1=0-1+1+2=0
El lladre famós. N'es fill d'un bon pare Balletbó, Maria OCPC/M01-0070 =0+3+2+2=0-7=0+3+2
Les presumides. El dia de la festa Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0075 +5=0=0+4-2-2
I lo dia de les bodes no teniem pa ni vi Balletbó, Maria OCPC/M01-0076 +1+2=0=0=0+2-2
El bon cassador Balletbó, Maria, Balletbó, Agustina OCPC/M01-0090 +4+3=0=0=0=0-3
El Jordi i la Paula Balletbó, Maria OCPC/M01-0120 +5-1-2+2-2-2+2-2-2-1
La noia de Coll de Tenes. Una cançó vull cantar Balletbó, Maria OCPC/M01-0122 +2+2+1-1-2-2
El pare rei Balletbó, Maria OCPC/M01-0127 +3+2+2+1+2-2=0-1
Amor fracassat. Una cançó vull cantar Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0130 -2+2=0+1+4-2
La noia de la molinera. Adéu fadrinets dels plans de Llobera Balletbó, Maria OCPC/M01-0141 +3-2=0-1+3+5=0
Mal dels casats. Pobre home baixa a l'estable Balletbó, Maria OCPC/M01-0166 +3-2-1-4+4=0+1-1+1
Prendes de vestir Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0167 =0+5-2+4=0-2-1
Un divino. Un divino vull cantar davant de Déu i Maria Balletbó, Maria OCPC/M01-0184 +2+1-4+2-3+1+4-2
Caterina se'n pentina (2). L'ingrata filla d'un pobre Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0210 +1+2=0=0+2-2-3
Angeleta de Manresa. Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada Balletbó, Maria OCPC/M01-0219 [Sin música]
La donzella del Rosselló Balletbó, Maria OCPC/M01-0261 +2+2=0-2-3+1+2+2=0-7
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Balletbó, Maria OCPC/M01-0262 [Sin música]
El frare enganyat Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0266 +3=0+3=0-2-1=0=0+1+2
Els amics m'estan dient: Joan, perquè no t'alegres? Balletbó, Maria OCPC/M01-0282 [Sin música]
Lo dia de sant Joan Balletbó, Maria OCPC/M01-0331 +1+2+2+3-1+3-2-1
L'Hereu Riera Balletbó, Maria OCPC/M01-0340 +2-2+2+2+1+2+2-2-3
Caterina (Sota'l pont d'Alió) Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0347 +3+3=0-2-1-3+3+2=0=0-2-1
Caterina (Sota'l pont d'Alió) Balletbó, Maria OCPC/M01-0347bis +3=0=0-2=0+4=0=0-2-3
Testament d'Amèlia. El qui diu que està molt mala Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0353 +3-3+3+4-2-2-2-1
Testament d'Amèlia. I sent-ne mare i filla renyeixen promptament Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0353bis =0=0=0=0-2+2+3+2+2=0
I antes d'enviar-nos aquest cástic del cel Balletbó, Maria OCPC/M01-0396 [Sin música]
Ai jovent preneu exemple de la pompa i vanitat Balletbó, Maria OCPC/M01-0397 +4+3+4+3-2-3-2-2-1
Magdalena hi has anat no has anat a sermó encara? Balletbó, Maria OCPC/M01-0419 [Sin música]
Amb dos pensaments m'estic Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0440 =0=0+5-1+3-2
Si n'hi havia tres ninetes d'un bon regent Balletbó, Maria OCPC/M01-0462bis [Sin música]
La donzella del Rosselló. Una cançoneta jo la vull cantar Balletbó, Maria OCPC/M01-0508 +2+2=0-2-3+1+2+2=0-7
La donzella del Rosselló. Una cançoneta jo la vull cantar Balletbó, Maria OCPC/M01-0508bis +2+2=0-2-3+1+2+2=0-7
Una cançoneta nova treta al meu gust Balletbó, Maria OCPC/M01-0514a [Sin música]
El pare i la meu mare no'm tenen sino a mi Balletbó, Maria OCPC/M01-0533 =0-2-1+1+4-2=0=0-2
Guarda los moltons renta la bugada Balletbó, Maria OCPC/M01-0542 [Sin música]
Aqui baix de les riberes Balletbó, Maria OCPC/M01-0554bis =0+5=0+4+1+4-2
Ninetes que aneu a l'aigua Balletbó, Maria OCPC/M01-0557 +1+2=0=0=0+2-2-3
Quan jo era petiteta a l'edat dels catorze anys Balletbó, Maria OCPC/M01-0562 +1+2+3-3-3+3-1
Totes les noies que aneu a la plassa Balletbó, Maria OCPC/M01-0607 +3=0-3+3=0+2
Minyonets me'n tinc d'anar de la Ribera Salada Balletbó, Maria OCPC/M01-0664 +1+2+2-2-1+1
Ai adeusiau Maria al cel ens veiem els dos Balletbó, Maria OCPC/M01-0729 -2-1-2+2+1+2-3
El dia de Sant Isidro cançó nova s'ha dictat Balletbó, Agustina, Balletbó, Maria OCPC/M01-0731 [Sin música]
Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada Balletbó, Maria OCPC/M01-0760 [Sin música]
La mala dona. Enguany m'hai casat ai pobre de mi Balletbó, Maria OCPC/M01-0778 [Sin música]
La guerra dels francesos Balletbó, Maria OCPC/M01-0859 +3=0=0=0=0-3
A Paris n'hi ha una vella Balletbó, Maria OCPC/M01-0881 [Sin música]

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Mariona Reixach, "Balletbó, Maria", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 13 Jun 2021), https://musicatradicional.eu/informant/27900